vyberte jazyk

Vzájemné komplexní vlivy hornictví, hutnictví, infrastruktury a sociálních struktur od 18. století ozřejmuje revír Freiberg – sever. Nachází se zde huť, ve které byla poprvé na světě ve velkém rozsahu použita k těžbě stříbra amalgamace. O sociálních strukturách svědčí dělnické domy a strusková lázeň. Stříbrné rudy zpracované v huti byly přepravovány po lodním kanálu (Rudní kanál), a to přednostně z dolů umístěných na severu. Dvě zdvihadla na Rudním kanálu jsou považována za první lodní zdvihadla tohoto druhu na světě.

Impressions