vyberte jazyk

Montánní krajina Freiberg je nejstarší a nejvýznamnější těžební oblastí stříbra v Krušných horách. Stříbro se v této oblasti těžilo nepřetržitě od roku 1168 do roku 1968. Freiberg byl založen v roce 1168 jako první horní město v Krušných horách a na pozadí hospodářské situace, objevení bohatých rudních žil a uplatňovaných těžebních technologií se postupem času vyvinuly četné hornické krajiny, jakými byly například hornická krajina Gersdorf, nálezná jáma Himmelfahrt nebo Zug. Tyto hornické krajiny jsou spolu propojeny vodohospodářským systémem (štola Rothschönberger Stolln, Aktivní revírní vodohospodářská soustava RWA, Mulda).

Impressions