vyberte jazyk

Rothschönberská štola a freiberská Aktivní revírní vodohospodářská soustava (RWA) se řadí mezi největší a nejvýznamnější vodohospodářské systémy Evropy. Aktivní revírní vodohospodářská soustava (RWA), sestávající z rozsáhlé sítě vodních příkopů, podzemních kanálů a rybníků, sloužila od 16. století k pohánění vodních strojů v dolech, úpravnách a tavírnách. Rothschönberská štola zřízená v roce 1844 je nejhlubší a nejvýznamnější štolou freiberského revíru. Její stavba představuje konec celosvětového technologického vývoje nadregionálních odvodňovacích štol.

Impressions