vyberte jazyk

Severovýchodně od historického centra města Freiberg se více než 800 let těžila ruda. Řada malých dolů ze středověku byla v průběhu staletí propojena do největšího a nejmodernějšího důlního komplexu v Evropě. O tomto vývoji svědčí velké množství zachovaných hornických zařízení a haldové tahy v této hornické krajině. Komplexy budov, jako například doly Reiche Zeche, Abraham Schacht nebo Alte Elisabeth, dokládají navíc mimořádnou rozmanitost strojního zařízení v 18. a 19. století.

Původně se rudy z freiberské hornické oblasti hutnicky zpracovávaly v mnoha různých lokalitách v regionu. V souvislosti se státními reformami nakonec zbyly dva hutní komplexy, přičemž starší z nich se nachází v Muldenhütten. V tomto kdysi největším a nejvýznamnějším hutnickém komplexu Krušnohoří se už minimálně 600 let zpracovávají barevné kovy. Bylo zde také vyvinuto mnoho nových technologií. Od roku 1887 do roku 1953 sídlila v Muldenhüttenu Saská státní mincovna, respektive jedna z mincoven bývalé NDR. Dnes je tento průmyslový komplex považován za jedno z nejstarších hutních zařízení pro barevnou metalurgii v Německu, které je stále v provozu.

Impressions