vyberte jazyk

Kritéria pro zápis na Seznam světového dědictví

Kritéria pro zápis na Seznam světového dědictví

Ze specifických kritérií pro zápis na Seznam světového dědictví, která jsou stanovena ve směrnicích UNESCO, splňuje Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří čtyři z celkem šesti kritérií platných pro kulturní dědictví:


Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří ilustruje významnou výměnu hodnot při vzniku přeshraničního hornického regionu a společnosti formované hornictvím po dobu více než 800 let.


Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří poskytuje mimořádné svědectví o sociálních, hospodářských a administrativních strukturách kultury existující a utvářené hornictvím déle než 800 let.


Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří je pro dnešní vědu cenným zdrojem znalostí o hornických technologiích a s nimi souvisejících sídlech a stavebních strukturách a navíc objasňuje pozvolnou, hornictvím utvářenou proměnu krajiny.Důležitými předpoklady pro zdůvodnění a zachování mimořádné univerzální hodnoty statku Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří jsou jeho integrita (neporušenost) a autenticita (historická pravost) a dále jeho ochrana a správa.