vyberte jazyk

Kritéria pro zápis na Seznam světového dědictví

Ze specifických kritérií pro zápis na Seznam světového dědictví, která jsou stanovena ve směrnicích UNESCO, splňuje Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří čtyři z celkem šesti kritérií platných pro kulturní dědictví:


Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří ilustruje významnou výměnu hodnot při vzniku přeshraničního hornického regionu a společnosti formované hornictvím po dobu více než 800 let.


Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří poskytuje mimořádné svědectví o sociálních, hospodářských a administrativních strukturách kultury existující a utvářené hornictvím déle než 800 let.


Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří je pro dnešní vědu cenným zdrojem znalostí o hornických technologiích a s nimi souvisejících sídlech a stavebních strukturách a navíc objasňuje pozvolnou, hornictvím utvářenou proměnu krajiny.


Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří představuje region, který je bezprostředně propojen s kulturou a dodnes živými tradicemi historického hornického území a který má úzkou souvislost s rozvojem systému vědomostí dokumentujícího ideje a teorie báňských věd a věd o Zemi.


Důležitými předpoklady pro zdůvodnění a zachování mimořádné univerzální hodnoty statku Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří jsou jeho integrita (neporušenost) a autenticita (historická pravost) a dále jeho ochrana a správa.