vyberte jazyk

Region si zachová „své“ dědictví – světové dědictví jako projekt „bottom up“

Projekt světového dědictví UNESCO „Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ je ve vícero aspektech projektem regionu – a sice stejnou měrou na saské a na české straně.

Myšlenkou a podporou žádosti o zápis na Seznam světového dědictví se zabývaly hlavně iniciativy občanů jak na saské, tak i na české straně regionu, kteří se na obou stranách hranice sdružili do spolků z přesvědčení, že významné kulturní dědictví hornictví v regionu si zaslouží, aby bylo trvale zachováno a aby bylo známo po celém světě. O této myšlence se nakonec nechaly přesvědčit i obce a poté i zemské okresy, resp. kraje v saském i českém Krušnohoří, které v roce 2010, resp. 2011 převzaly jako Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. na české straně a jako Welterbekonvent Erzgebirge na saské straně gesci nad projektem.

Při výběru a stanovení nominovaných komponent se aplikovala příkladná metoda, jež vycházela z transparentnosti, komunikace a součinnosti všech relevantních aktérů na místě. V rámci 27 studií proveditelnosti, vypracovaných Projektovou skupinou pro zápis na Seznam světového dědictví na IWTG za úzké spolupráce s příslušnými obcemi, úřady, vlastníky objektů, spolky, podniky a občany, se podařilo pro výběr a nominaci všech komponent sériového statku dosáhnout široké a převládající shody v regionu. Vedle výběru komponent se díky tomuto procesu podařilo zavčas uvést do rovnováhy ochranu a zachování dále se rozvíjející kulturní krajiny s nezbytnými ekonomickými a infrastrukturními záměry. Kromě toho se tímto procesem s širokou účastí v region trvale posílilo veřejné povědomí o tématu „Světové dědictví UNESCO“.