vyberte jazyk

Přidružené objekty

Přidružené komponenty Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je geografický, historický a kulturní celek, který byl utvářen dlouhou hornickou historií a je s ní dodnes úzce spjat. Hornictví a hutnictví po staletí formovaly charakter a podobu této jedinečné kulturní krajiny s množstvím důlních a technických památek. Vliv báňského průmyslu se však neomezoval pouze na objekty přímo spojené s těžbou a okolní krajinu či osady, ale ovlivňoval také architekturu, umění, kulturu a vědu, stejně jako hospodářství, politiku a společnost regionu. Tento trvalý vliv je dodnes patrný a přístupný v podobě řady původních památek, krajinných, kulturních a hospodářských prvků i nehmotných hodnot.

V rámci nominace na Seznam světového dědictví se výběr a definice jednotlivých komponent zaměřily na zdůvodnění výjimečné univerzální hodnoty a na jedinečnost regionu v mezinárodním srovnání. Aby bylo možné představit celou škálu hmotných a nehmotných hodnot Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří, a zprostředkovat tak rozsáhlé historické dědictví, které v tomto regionu báňský průmysl zanechal, byly jako „přidružené objekty“ doplněny další hornické památky.

„Přidružené objekty“ nepatří do nominovaných statků Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří