select language

Wszystko pochodzi z górnictwa - Rudawy jako miejsce dla biznesu

Żadna inna gałąź przemysłu nie wywarła na Rudawach tak wielkiego piętna jak górnictwo. Za jego przyczyną region zrodził liczne branże przemysłu i odniósł gospodarczy sukces, z którego czerpali korzyści ludzie w skali daleko wykraczającej poza jego granice. I tak na przykład produkcja barwników kobaltowych z rud kobaltu przyczyniła się do światowego sukcesu miśnieńskiej porcelany.

Na bazie metalurgicznej przeróbki wydobywanej rudy wykształcił się w Saksonii przemysł metalowy i maszynowy. W Rudawach istnieje kilkaset przemysłowych zakładów średniej wielkości, które specjalizują się we wspomnianych branżach. Przeszło 20 000 firm małej i średniej wielkości tworzy gospodarczy kręgosłup regionu. Obok przeróbki metalu i budowy maszyn sukcesy zawdzięczane historii górnictwa rozkładają się na wiele branż jak np. dostawcy przemysłu samochodowego, elektronika i elektrotechnika, produkcja tkanin technicznych, budowa maszyń i urządzeń, a także technika półprzewodników i ochrony środowiska.

Dzięki temu mieszkańcy Rudaw mogą w międzyczasie z dumą twierdzić: "Zamieniliśmy podziemne kopalnie na szczytowe osiągnięcia w skali światowej". Freiberg jest tylko jednym z przykładów pomyślnego rozwoju od górnictwa rud srebra do nowoczesnej przeróbki surowców. W miejscu, w którym w XII w. odkryto pierwsze rudy srebra, znajduje się dzisiaj centrum produkcji przemysłu półprzewodników i ochrony środowiska o międzynarodowym znaczeniu.

Około 20 lat po zamknięciu ostatnich kopalń górnictwo stoi obecnie przed ponownym ożywieniem. Popyt na surowce takie jak cynk, cyna, miedź, fluoryt i baryt, a także rzadkie metale jak molibden, lit lub ind będzie wzrastał w przyszlych latach, co sprawia, że dostępne jeszcze w Rudawach pod dostatkiem surowce ponownie przesuwają się w centrum zainteresowania producentów.

W celu spopularyzowania w Niemczech Rudaw jako miejsca do działalności gospodarczej i życia począwszy od 2010 r. liczne osobistości z rozmaitych sfer życia społecznego reklamują ten region jako jego oficjalni ambasadorzy. Przyczyną jest trwający wyścig wszystkich regionów o pozyskanie inwestorów, siły roboczej, turystów i mieszkańców.  Także i Rudawy muszą się wypromować poprzez własny profil i być dzięki niemu ukierunkowane na przyszłość. Znak jakości "Światowe dziedzictwo" może dzięki swojej światowej popularności i renomie wnieść znaczący wkład w marketing regionu i miejsca lokalizacji gospodarki. Planowane osiągnięcie statusu miejsca światowego dziedzictwa UNESCO nie tylko tworzy most łączący z przeszłością, lecz niesie w sobie również potencjał dla przyszłości. Wyśsza popularność i pozytywny image regionu na całym świecie otwierają również nowe perspektywy dla gospodarki w Rudawach.

Auerhammer Metallwerk GmbH: Foto von Wolfgang Schmidt
Auerhammer Metallwerk GmbH
AWEBA Werkzeugbau GmbH: Foto von Mirko Hertel
AWEBA Werkzeugbau GmbH
AWEBA Werkzeugbau GmbH: Foto von 4iMEDIA
AWEBA Werkzeugbau GmbH
Nickelhütte Aue GmbH: Foto von Wolfgang Schmidt
Nickelhütte Aue GmbH
Solar World AG: Foto von Christoph Busse
Solar World AG
Spindelfabrik Neudorf: Foto von MirkoHertel
Spindelfabrik Neudorf
Walter Stollen: Foto von Mirko Hertel
Walter Stollen
 
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de