select language

Zobowiązanie miejsca światowego dziedzictwa

Wraz z przyjęciem na listę światowego dziedzictwa państwo będące sygnatariuszem konwencji zobowiązuje się do trwałej ochrony i zachowywania miejsca dziedzictwa światowego i przekazywania go dalej przyszłym pokoleniom.

Po wpisaniu miejsca na listę dane państwo jest zobowiązane do składania co sześć lat sprawozdania na temat stanu miejsca (monitoring), co ma umożliwić stwierdzenie, czy warunki do uznania za światowe dziedzictwo są przez cały czas zachowane. Nie istnieją żadne dodatkowe zobowiązania prawne. Wszystkie, odbywające się na terenie wpisanym na listę światowego dziedzictwa, działania w zakresie budowy i planowania podłegają jedynie obowiązującemu w danym państwie prawu ochrony zabytków, budowy i planowania. Istniejące prawa i własności osób prywatnych pozostają nienaruszone. UNESCO musi zostać poinformowane i ewentualnie poproszone o zgodę jedynie w przypadku większych ingerencji, które mogłyby zaszkodzić światowemu dziedzictwu jako całości. Liczne przykłady (np Ozeaneum w Stralsundzie i przeprowadzona ponad Renem kolejka linowa w Koblencji) dowodzą, że nowoczesne rozwiązania w zakresie urbanistyki, infrastruktury i turystyki mogą współharmonizować z obiektami światowego dziedzictwa.

Wszystkie wybrane części składowe projektu światowego dziedzictwa "Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy (Erzgebirge/Krušnohořy)" podlegają już prawu ochrony zabytków lub przyrody. Optymalne przygotowanie przy wyborze obiektu w odniesieniu do lokalnych i regionalnych działań infrastrukturalnych zostaje zapewnione poprzez studia n/t realizacji, sporządzane w kooperacji z władzami komunalnymi i właścicielami obiektu i kontrolowane poprzez stowarzyszenia planowania regionalnego. W celu zapewnienia trwałego dalszego rozwoju Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří) utworzone zostały (zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej jak i regionalnej) stosowne placówki administracyjne.

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de