select language

Dziedzictwo górnictwa jako światowe dziedzictwo UNESCO

Górnictwo stanowi fenomen w światowej skali. Jego początki sięgają do czasów wczesnohistorycznych, zachowało ono też trwałe znaczenie dla ludzkości aż do dnia dzisiejszego. Zarówno w Saksonii, w Niemczech i Europie jak też na całym świecie znaleźć można mnogość historycznych i "aktywnych" terenów górniczych. Gospodarczy, kulturalny, socjalny i kształtujący krajobraz wpływ górnictwa zależy od licznych i różnorodnych czynników. Każdy region górniczy posiada przy tym swoje własne, regionalne cechy szczególne.

Na liście dziedzictwa światowego Lista obiektów światowego dziedzictwa UNESCO reprezentowanych jest do tej pory 27 powiązanych z górnictwem miejsc, pochodzących z rozmaitych epok historycznych i dysponujących rozmaitymi surowcami. Miejsca te dokumentują znaczenie górnictwa dla rozwoju ludzkości. Do obiektów tych zaliczają się, obok pojedynczych i grupowych pomników przemysłu, górnicze miasta, górnicze i ukształtowane przez górnictwo krajobrazy przemysłowe, różniące się pomiędzy sobą pod względem aspektów tematycznych oraz ich złożoności. Za wyjątkiem jednego, znajdującego się w Japonii dziedzictwa kultury, są one zlokalizowane w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Porównanie z tymi, reprezentowanymi dotąd na liście światowego dziedzictwa miejscami ukazuje wybitne znaczenie Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří). Szczególną wagę posiada przy tym szeroki wachlarz świadectw górnictwa, przemysłu i kultury oraz związanych z nimi wartości kulturowych, a także różnorodność wydobywanych i przetwarzanych surowców, dzięki którym Rudawy stają się jednolitym górniczym krajobrazem kulturowym. Światowe znaczenie posiadają ponadto wpływy rudawskiego przemysłu górniczego na nauki górnicze i geologiczne jak również na edukację górniczą.

Dalszą cechą szczególną jest wreszcie transgraniczny charakter regionu, który jest jak dotąd wyjątkowy w kontekście górniczego światowego dziedzictwa. Reasumując, Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří) umożliwia nieporównywalny dotąd z niczym na liście obiektów światowego dziedzictwa, szeroki wgląd w historię, rozwój i kulturę regionu górniczego o wiejskim charakterze i globalnym znaczeniu.

Zeche Zollverein – UNESCO-Welterbe seit 2001
Zeche Zollverein – UNESCO-Welterbe seit 2001 (©Thomas Willemsen/Stiftung Zollverein)
Völklinger Hütte – UNESCO-Welterbe seit 1994
Völklinger Hütte – UNESCO-Welterbe seit 1994 (© Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Gerhard Kassner)
Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar, UNESCO-Welterbe seit 1992
Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar, UNESCO-Welterbe seit 1992 (© Weltkulturerbe Rammelsberg)
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de