select language

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa

W roku 1972 uchwalono międzynarodowe porozumienie (konwencję) w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Celem konwencji jest zachowanie jedynych w swoim rodzaju dób kulturowych i naturalnych o nadzwyczajnej i uniwersalnej wartości jako dziedzictwa całej ludzkości.

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa została dotąd podpisana przez 191 państw i stanowi najbardziej znaczący i efektywny instrument, jaki kiedykolwiek został uchwalony przez wspólnotę narodów w celu ochrony jej kulturowego i naturalnego dziedzictwa. Objęte ochroną miejsca są wpisywane na listę dziedzictwa światowego UNESCO, która w chwili obecnej obejmuje ponad 1000 miejsc dziedzictwa naturalnego i kulturowego z całego świata (stan z czerwca 2015 r.).

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de