select language

Lista dziedzictwa światowego UNESCO

Tytułem światowego dziedzictwa wyróżniane są jedyne w swoim rodzaju świadectwa historii ludzkości i przyrody. Na listę tę wpisywane są zarówno pomniki kultury jak np. historyczne budowle, zespoły miejskie, pomniki przemysłu oraz krajobrazy kulturowe jak również pomniki przyrody jak np. miejsca znalezisk geologicznych, krajobrazy przyrodnicze lub rezerwaty.

Obiekty dziedzictwa światowego, które powstały na skutek współdziałania człowieka i przyrody, integrowane są od 1992 r. w nowej podkategorii krajobrazów kulturowych. Do dnia dzisiejszego na listę dziedzictwa światowego przyjętych zostało 1031 obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ze 163 krajów (stan: lipca 2015 r.). Z istniejących ogółem 1031 obiektów światowego dziedzictwa 802 dotyczy dzedzictwa kulturowego, a 197 dziedzictwa przyrodniczego. 32 obiektów zalicza się do obu typów dziedzictwa.

W Niemczech znajduje się 40 miejsc dziedzictwa światowego, 4 z nich to obiekty przemysłowe. W 1992 r. jako pierwszy obiekt dziedzictwa światowego przemysłu w Niemczech na listę przyjęta została kopalnia rudy w Rammelsbergu, a także starówka miasta Goslar. W roku 2010 miejsce to zostało poszerzone o system gospodarki wodnej Górnego Harzu, tzn. historyczny system zaopatrzenia w wodę dla górnictwa w tym regionie. W roku 1994 na listę przyjęta została huta Völklingen w kraju Saary, zaś w roku 2001 lista dziedzictwa światowego UNESCO została poszerzona o kopalnię "Zollverein" w Essen. Jako ostatni jak dotąd przemysłowy obiekt dziedzictwa kultury światowej w Niemczech na listę przyjęta została w roku 2011 fabryka obuwia "Fagus" w Alfeld.

Fagus-Werk in Alfeld, UNESCO-Welterbe seit 2011
Fagus-Werk in Alfeld, UNESCO-Welterbe seit 2011 (©Fagus-GreCon)
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de