select language

Rudawy - górniczy krajobraz kulturowy

Dokonane w 1168 r. pierwsze znaleziska srebra nieopodal dzisiajszego Freibergu wywarły głęboki i trwały wpływ na rozwój całych Rudaw. Od tej chwili nowy region górniczy przyciągał tysiące poszukujących pracy, szczęścia i bogactwa górników, rzemieślników, kupców i poszukiwaczy przygód.

W trakcie następnych stuleci górnictwo rozszerzyło się na całe góry i doprowadziło do powstania licznych górskich osiedli i miast, zarówno po stronie saksońskiej jak i czeskiej. Na skutek rozkładu złóż wytworzyły się przy tym trzy wyodrębione geograficznie obszary górnicze.

Obok srebra i cyny wydobycie, przetopienie w hucie, a częściowo też i dalsza obróbka objęła też inne rudy jak np. arsenu, ołowiu, żelaza, kobaltu, niklu, uranu i cynku, a także surowce niemetaliczne w rodzaju wapienia, kaolinu, glinki i węgla kamiennego. Na przestrzeni stuleci górnictwo w Rudawach przechodziło fazy rozwoju i upadku. Wraz zamknięciem kopalni uranu, a także ostatnich kopalni cyny w latach 1990/1991 górnictwo w Rudawach zostało w dalekim stopniu wstrzymane.

Rosnące w skali światowej ceny surowców pociągnęły za sobą jednakże w ostatnich latach nowe poszukiwania złóż i otwarcie pierwszej nowej kopalni fluorytu i barytu w pobliżu Oberwiesenthalu. Już od XVIII w., a szczególnie od początku industrializacji w Rudawach powstawały nowe, wywodzące się z górnictwa, gałęzie gospodarki i przemysłu, które do dziś wywierają piętno na gospdarczej strukturze regionu jako jednych z najgęściej zaludnionych europejskich gór średniej wysokości.

Górnictwo stanowiło przez stulecia najwyżniejszy motor rozwoju Rudaw po obu stronach niemiecko-czeskiej granicy. Przeszło 800 lat górnictwa wywarło przy tym trwały wpływ na krajobraz i ludzi, a także na kulturę regionu i wykształciło znaczący również w skali międzynarodowej górniczy krajobraz kulturowy.

Wpływ górnictwa na wiele sfer życia codziennego jest jeszcze dzisiaj odczuwalny i widoczny w regionie. O istotnym wpływie górnictwa w regionie świadczą liczni zachowani "milczący świadkowie", ale też biorące swoje korzenie w górnictwie, żywe pielęgnowanie rzemiosła artystycznego, obyczajów i tradycji.

Planowane uznanie Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří) jako dziedzictwo kultury UNESCO stwarza jedyną w swoim rodzaju szansę zachowania Rudaw jako żywego, rozwijającego się dalej krajobrazu kulturowego o nadzwyczajnej uniwersalnej wartości dla dziedzictwa ludzkości, uczynienia go znanym na całym świecie i nadania regionowi nowych impulsów rozwoju.

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de