select language

Spełnienie kryteriów światowego dziedzictwa

Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří) spełnia ogółem cztery z sześciu kryteriów, obowiązujących dla dziedzictwa światowego:


Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří) stanowi odzwierciedlenie znaczącej wymiany wartości podczas tworzenia się transgranicznego regionu górniczego oraz ukształtowanego przez górnictwo społeczeństwa przez okres przeszło 800 lat. 


Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří) jest nadzwyczajnym świadectwem społecznych, gospodarczych i administracyjnych struktur istniejącej od 800 lat, ukształtowanej przez górnictwo kultury. 


Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří) stanowi cenne źródło dzisiejszej wiedzy o technologiach górniczych oraz przynależnych do nich osiedlach i strukturach budowlanych, uwidacznia on ponadto stopniową, nacechowaną przez przemysł górniczy, przemianę krajobrazu.


Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří)  reprezentuje region, powiązany bezpośrednio z kulturą i żywotnymi do dnia dzisiejszego tradycjami historycznego obszaru górniczego i jest z tej racji ściśle związany z rozwojem naukowego systemu, reprezentującego idee i teorie nauk górniczych i geologicznych.


Ważny wkład w uzasadnienie i zachowanie nadzwyczajnej i uniwersalnej wartości Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří) wnosi integralność czyli nienaruszalność tego miejsca, jego autentyczność, historyczna prawdziwość złożonego dziedzictwa, a także jego ochrona i administracja. 

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de