select language

Nadzwyczajna uniwersalna wartość

Transgraniczny "Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří)" składa się z 85 części składowych, dokumentujących wpływ trwającej stulecia aktywności górniczej na rozwój szczególnego krajobrazu i powiązanych z nim ludzi. 

Każda część składowa charakteryzuje się specyficzną kombinacją trzech rozstrzygających głównych cech, które decydują o jej nadzwyczajnej i uniwersalnej wartości:


Czasowa głębia przeszło 800 lat górnictwa:

Ramy czasowe rozwoju górnictwa i hutnictwa w Rudawach obejmują okres od średniowiecza do teraźniejszości. Od XII do XX w. w Rudawach wydobywane i przerabiane były rozmaite rudy metali i inne surowce. Na przestrzeni stuleci po obu stronach granicy niemiecko-czeskiej wykształcił się w ten sposób górniczy krajobraz kulturowy o nadzwyczajnym i uniwersalnym znaczeniu.


Różnorodność wydobywanych i przerabianych bogactw naturalnych:

Począwszy od srebra, przez ołów, cynę, miedź, żelazo, kobalt, arsen, wolfram, bizmut, nikiel i cynk, aż do uranu, a także surowców niemetalicznych jak glina, kaolin, wapień, marmur i węgiel kamienny, Rudawy oferują do dzisiaj nadzwyczajną mnogość surowców, występujących tu na względnie małym obszarze geograficznym. 


Szeroki wachlarz świadectw górnictwa, przemysłu i kultury oraz związanych z nimi wartości kulturowych:

Górnictwo i hutnictwo w decydujący sposób uformowały w Rudawach nie tylko krajobraz, lecz również architekturę, sztukę i kulturę oraz gospodarkę, politykę i społeczeństwo regionu. Ten trwały wpływ górnictwa i hutnictwa na całość krajobrazu jest jeszcze dzisiaj widoczny na przykładzie licznych oryginalnych historycznych "milczących świadków", a także krajobrazowych, kulturalnych i gospodarczych cech regionu.

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de