select language

Długa droga od pomysłu do złożenia wniosku

Pomiędzy wpisaniem "Krajobrazu Górniczo/Kulturowego Rudawy" na oficjalną niemiecką listę propozycji w 1998 r., a wspólnym złożeniem wniosku przez Republikę Federalną Niemiec i Republikę Czeską w 2014 r. upłynęło 16 lat.

Stopniowa realizacja przedsięwzięcia stała się możliwa po powołaniu do życia w 2000 r. grupy projektowej d/s światowego dziedzictwa przy Instytucie Archeologii Przemysłowej, Historii Nauki i Techniki (ITWG) Akademii Górniczej we Freibergu i powierdzenia przez tę grupę w studium z grudnia 2001 r. potencjału dla przyjęcia Regionu Górniczego Rudawy jako krajobrazu kulturowego na listę obiektów światowego dziedzictwa. 

W roku 2003 w celu wsparcia projektu pomysłami i środkami finansowymi powołano do życia stowarzyszenie wspierające "Montanregion Erzgebirge e.V." (Region Górniczy Rudawy s.z.). Jeszcze w tym samym roku nawiązane zostały pierwsze kontakty ze stroną czeską.

W latach 2007 - 2012 dokonano wyboru i sporządzono opis obiektów przewidzianych do tytułu światowego dziedzictwa w saksońskiej i czeskiej części regionu. Nastąpiło to w ramach tzw. analiz realizacji, dokonanych m.in. w ramach dotowanego przez Unię Europejską transgranicznego projektu.

Wraz z utworzeniem spółki użyteczności publicznej jako odpowiedzialnego podmiotu przy udziale dwóch okręgów po stronie czeskiej w roku 2010 (Montanregion Krušné hory – Erzgebirge gGmbH) oraz przejęcia rok później funkcji podmiotu po stronie saksońskiej przez trzy powiaty i 35 jednostek komunalnych (Konwent Dziedzictwa Światowego Rudawy) odpowiedzialność za organizację i finansowanie fazy złożenia wniosku została przeniesiona do regionu.

Od roku 2012 grupa projektowa przy IWTG przygotowywała całość dokumentacji do wniosku o przyjęcie na listę światowego dziedzictwa. Odbywało się to pod nadzorem transgranicznej grupy roboczej pod kierownictwem odpowiedzialnych ministerstw. Rezultatem tej współpracy był sporządzony w 2013 r. niemiecko-czeski wniosek o przyjęcie na listę światowego dziedzictwa "Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří)", który został w styczniu 2014 r. podpisany przez oba państwa - sygnatariuszy konwencji i przekazany do Centrum Dziedzictwa Światowego przy UNESCU w Paryżu.

Po pomyślnym zakończeniu procedury kontrolnej region liczy na pozytywną decyzję ze strony Komitetu Światowego Dziedzictwa i przyjęcie na listę światowego dziedzictwa w roku 2018.

Gründung des Welterbekonvents Erzgebirge (2011)
Erklärung zur Zusammenarbeit auf tschechischer Seite (2012)
Übergabe des Welterbeantrags an das Sächsische Innenministerium
Festveranstaltung 10 Jahre Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. (2013)
Unterzeichnung des Welterbeantrags durch die Vertragsstaaten (2014)
Der Welterbeantrag „Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří“
 
 
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de