select language

Region zachowuje „swoje“ dziedzictwo – światowe dziedzictwo jako projekt „Bottom-Up“

Projekt dziedzictwa światowego UNESCO "Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří)" jest pod wieloma względami projektem regionu - w jednakowym stopniu zarówno po stronie saksońskiej jak i czeskiej.

Idea i wsparcie wniosku o przyjęcie na listę światowego dziedzictwa narodziły się zarówno po stronie saksońskiej jak i czeskiej w znacznym stopniu z inicjatywy obywateli i obywatelek regionu, łączących się po obu stronach granicy w stowarzyszenia wspierające i działających z przekonaniem, że znaczące kulturowe dziedzictwo przemysłu górniczego regionu zasługuje na trwałe zachowanie i spopularyzowanie na całym świecie. Idea ta przekonała wreszcie władze komunalne, a następnie również i powiaty i okręgi w saksońskich i czeskich Rudawach. które zostały w roku 2010 wzgl. 2011 podmiotami projektu w postaci stowarzyszenia "Region Górniczy Rudawy (Krušné hory – Erzgebirge) gGmbH" po stronie czeskiej oraz Konwentu Światowego Dziedzictwa Rudawy po stronie saksońskiej.

Podczas wyboru i wyznaczenia nominowanych części składowych zastosowano wzorcową procedurę, bazującą na przejrzystości, komunikacji i miejscowym współdziałaniu wszystkich istotnych uczestników. W ramach 27 studiów realizacji, sporządzonych orzez grupę projektu światowego dziedzictwa przy IWTG w ścisłej współpracy z właściwymi jednostkami komunalnymi, urzędami, właścicielami obiektów, stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami i obywatelami możliwe stało się uzyskanie szerokiego i całościowego poparcia w regionie dla wyboru i nominacji wszystkich części składowych złożonego dziedzictwa.

Obok wyboru części składowych proces ten umożliwił odpowiednio wczesne utrzymanie równowagi ochrony i zachowania rozwijającego się dalej krajobrazu kulturowego z niezbędnym planowaniem gospodarczym i infrastrukturalnym. Wyżej wymieniony proces udziału wzmocnił ponadto trwale świadomość tematu "Dziedzictwo światowe UNESCO" w regionie.

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de