select language

Już w XVI w. górnicy wykorzystywali w swoim wolnym czasie, a także w okresach bezrobocia nabytą z racji wykonywanego zawodu umiejętność obróbki kamienia i drewna, aby uzyskać poprzez działalność rzemieślniczą (przede wszystkim w zakresie snycerstwa) dodatkowe bądź też nowe źródło dochodów.

Sięgali oni przy tym do motywów, przedstawiających górniczy świat pracy, samych górników, a także szczególne wydarzenia jak np. Boże Narodzenie, co przyczyniło się do powstania jedynej w swoim rodzaju rudawskiej sztuki ludowej. Obok snycerstwa znaczenie posiadała produkcja tkanin wraz z koronczarstwem, malarstwo na szkle jak również lanie cyny. Motywy świata górniczej pracy oraz życia codziennego wywierały ponadto wpływ na rozwój ludowej poezji i muzyki w Rudawach.

O tych, żywych częstokroć do dnia dzisiejszego, tradycjach i ich historii świadczą nie tylko znaczące zbiory etnograficzne, znajdujące się np. w Muzeum Miasta i Górnictwa we Freibergu, Muzeum Górniczej Sztuki Ludowej w Schneebergu lub w Manufakturze Snów w Annabergu, ale też przede wszystkim zachowywane i pielęgnowane przez gwarectwa górnicze i hutnicze lub też inne stowarzyszenia i grupy tradycje górniczych pochodów, specjalnych bożonarodzeniowych szycht oraz górniczych zespołów śpiewaczych.

Wywodzące się z górnictwa lub nacechowane przez nie produkty sztuki ludowej jak figurki górników. oświetlane łuki ozdobne, bożonarodzeniowe szopki, piramidy, przenośne modele kopalni, figurki przeznaczone do umieszczania w nich kadzidełek (tzw. Räuchermänner) i dziadki do orzechów należą do unikalnej tradycji Rudaw, znajdującej swój punkt kulminacyjny w okresie Bożego Narodzenia.

Bergmusikkorps
Erzgebirgisches Brauchtum
Erzgebirgisches Kunsthandwerk
Holzkunst im Reifendrehwerk in Seiffen