select language

Ulegające silnym wahaniom możliwości zysku i zarobków w górnictwie prowadziły na przestrzeni stuleci do ciągłego powstawania znaczących pobocznych i następczych górniczych gałęzi gospodarki.

W regionie ukształtowanym pierwotnie głównie przez górnictwo, rozwinął się dzięki temu różnorodny krajobraz gospodarczo-przemysłowy ze specyficznymi, bazującymi na uzyskiwaniu surowców gałęziami przemysłu (jak np. produkcja barwników kobaltowych, nowego srebra lub porcelany), ale też i nowymi, związanymi z górniczymi tradycjami gałęziami działalności gospodarczej jak np. snycerstwo.

Stosowane w planowany sposób w okresach upadku górnictwa państwowe dotacje doprowadzily ponadto do osiedlenia się niezwiązanych bliżej z górnictwem i oferujących zagrożonym bezrobociem górnikom nowe zawodowe perspektywy gałęzi przemysłu jak np. produkcja zegarków lub samochodów.

Elitefahrzeugwerk in Brand-Erbisdorf
Werkbank der Uhrenindustrie in Glashütte
Papiermühle in Niederzwönitz
Reifendrehwerk in Seiffen