select language

Części składowe górniczego krajobrazu kulturowego Rudawy

Do reprezentacji Górniczego Krajobrazu Kulturowego wybranych zostało łącznie 85 części składowych. Decydujące znaczenie dla wyboru posiadało całkowite odzwierciedlenie istotnych cech górniczego krajobrazu kulturowego. Odpowiednio do przestrzennego rozkładu złóż i terenów górniczych jak również rozwoju historyczno-politycznego części składowe są rozsiane po całym regionie.

Połączone w 79 regionalnych lub lokalnych części składowych po stronie saksońskiej i sześć porównywalnych części składowych po stronie czeskiej, reprezentują one najważniejsze tereny górnicze po obu stronach granicy niemiecko-czeskiej w Rudawach. Ilość i rodzaj części składowych różnią się po stronie saksońskiej i czeskiej ze względu na różnice w prawie ochrony zabytków oraz bardziej gęste zaludnienie i większy rozkład przestrzenny dziedzictwa przemysłu górniczego w saksońskiej części Rudaw. Części składowe składają się z pojedynczych pomników, grup budynków, linearnych struktur, a także krajobrazów miejskich i górniczych.

Części składowe posiadają centralne znaczenie dla zrozumienia procesu rozwoju górniczego krajobrazu kulturowego, jego znaczenia w skali światowej i głębokiego wpływu przemysłu górniczego na inne dziedziny życia. Poprzez zawarte w niej świadectwa każda część składowa dokumentuje poglądowo fragment historii i rozwoju. Traktowane jako całość, elementy składowe odzwierciedlają zajmujący dużą powierzchnię i od początku zdecentralizowany krajobraz górniczy. Rezultatem jest historia żywego krajobrazu kulturowego o nadzwyczajnej i uniwersalnej wartości, kształtująca jako całość charakter Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří).

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de