select language

Konwent Dziedzictwa Światowego Rudawy

Konwent Dziedzictwa Światowego Rudawy (Welterbekonvent Erzgebirge/WEK) jest gremium podejmującym decyzje w odniesieniu do "Regionu Górniczego Rudawy" po stronie saksońskiej. Składa się on z (reprezentowanych przez ich starostów) powiatów: rudawskiego (Erzgebirgskreis), środkowosaksońskiego (Mittelsachsen) oraz Szwajcarska Saksonia-Wschodnie Rudawy (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge), a także (reprezentowanych przez prezydentów i burmistrzów) 35 miast i gmin regionu, przejmujących funkcję podmiotu odpowiedzialnego za złożenie wniosku o przyjęcie na listę światowego dziedzictwa UNESCO w ramach umowy publicznoprawnej.

WEK podejmuje decyzje na temat ogólnej metody postępowania w ramach projektu światowego dziedzictwa UNESCO, gdyż reprezentowane w nim powiaty, miasta i gminy wraz z przejęciem roli podmiotu zapewniają również finansowanie projektu w fazie składania wniosku.

Konwent uchwalił wytyczne określone w karcie "Region Górniczy Rudawy" i odpowiada za ochronę, zachowanie i dalszy rozwój stanowiącego przedmiot wniosku miejsca światowego dziedzictwa w sensie konwencji światowego dziedzictwa.

Powiaty, miasta i gminy postanowiły ponadto założyć działające do chwili przyznania tytułu stowarzyszenie zarządzające przyszłym dziedzictwem światowym wspólnie z czeskim stowarzyszeniem użyteczności publicznej "Górniczy Region Rudawy (Erzgebirge - Krušné Hory) o.p.s.".

Do momentu założenia stowarzyszenia i podjęcia przez nie działalności całość sterowania projektem spoczywa w rękach spółki Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH.

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de