select language

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Regionu Górniczego Rudawy s.z.

Od momentu utworzenia w dniu 13.06.2003 r. "Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Regionu Górniczego Rudawy s.z." poprzez materialne i niematerialne wsparcie w znacznym stopniu przyśpieszyło zarejestrowanie "Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří)" na liście kandydatów do tytułu dziedzictwa światowego UNESCO. 

Celem "Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Regionu Górniczego Rudawy s.z." jest według jego statutu wspieranie i prowadzenie działań służących zachowywaniu, pielęgnacji, badaniu i udostępnianiu spuścizny i tradycji aspirującego do tytułu światowego dziedzictwa "Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří)". Odbywa się to szczególnie poprzez

  • popularyzowanie idei światowego dziedzictwa w regionie,

  • wspieranie projektów, służących zachowaniu pomników miejsca ubiegającego się o tytuł światowego dziedzictwa,

  • inicjalizowanie i wspieranie projektów, służących naukowym badaniom obiektu aspirującego do tytułu światowego dziedzictwa,

  • wspieranie współpracy niemiecko-czeskiej,

  • pozyskiwanie datków i dotacji,

  • wspieranie nauki i kształcenia ustawicznego, m.in. poprzez projekty w szkołach, wymianę doświadczeń,seminaria i konferencje. 

Przewodniczącym stowarzyszenia jest Volker Uhlig, dawny starosta powiatu środkowosaksońskiego (Mittelsachsen).

Stowarzyszenie zrzesza aktualnie 103 członków.

Ernennung der Ehrenmitglieder - Ehepaar Engel
Ernennung der Ehrenmitglieder - Ehepaar Engel (J. Kugler)
Festveranstaltung 10 Jahre Förderverein 2013 - Innenminister Markus Ulbig
Festveranstaltung 10 Jahre Förderverein 2013 - Innenminister Markus Ulbig (J. Kugler)
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de