De verplichting van een Werelderfgoedlocatie

Met het opnemen in de Werelderfgoedlijst verplicht de verdragsstaat zich ertoe om de Werelderfgoedlocatie duurzaam te beschermen, te behouden en door te geven aan toekomstige generaties.

Na het opnemen van een locatie zijn de staten verplicht om eens in de zes jaar te rapporteren over de toestand van de locaties (monitoring) zodat kan worden vastgesteld, of nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden voor de erkenning als Werelderfgoed. Verdere juridische verplichtingen bestaan er niet. Voor alle bouwkundige en planologische maatregelen in het Werelderfgoedgebied geldt alleen het nationale monumenten-, bouw- en planningsrecht. Bestaande privérechten en eigendom worden niet aangetast. Alleen bij grotere ingrepen, die het Werelderfgoed als geheel in gevaar zouden kunnen brengen, moet de UNESCO vooraf worden geïnformeerd en evt. om toestemming worden verzocht. Talrijke voorbeelden (o.a. het Oceanium in Stralsund of de Rhein-Seilbahn in Koblenz) tonen aan dat moderne stedenbouwkundige, infrastructurele en toeristische ontwikkelingen mogelijk zijn in overeenstemming met het werelderfgoed.

Alle uitgekozen bestanddelen van het Werelderfgoedproject mijnbouwcultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří staan reeds onder monumentenzorg of natuurbescherming. Voor de optimale voorbereiding bij de keuze van de objecten ten aanzien van locale en regionale economische en infrastructurele maatregelen zorgden de omzettingsstudies, die in samenwerking met de gemeenten en eigenaren van de objecten werden opgesteld en door de regionale planningsdiensten werden getoetst. Om een duurzame verdere ontwikkeling van het mijnbouwcultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří veilig te stellen, werden er zowel op internationaal niveau als op regionaal niveau dienovereenkomstige bestuurlijke instanties ingericht.

Nieuws

No news available.

Persmededelingen

Samenvatting van het Mijnbouwwoordenboek