Het „Who is Who?“ in het Werelderfgoedprogramma van de UNESCO

Het Werelderfgoedcomité is het belangrijkste met de omzetting van de Werelderfgoedconventie belaste orgaan en bestaat uit 21 lidstaten, waarvan de samenstelling veranderlijk is. Het beslist een keer per jaar over de opname van de genomineerde locaties in de UNESCO-lijst voor het Werelderfgoed. De basis voor de beslissing wordt gevormd door de adviserende commissies voorgelegde aanbevelingen.

Het Werelderfgoedcentrum is het permanente secretariaat van het Werelderfgoedcomité en organisatorisch geïntegreerd in de culturele sector van het UNESCO-secretariaat in Parijs. Het Werelderfgoedcentrum organiseert de vergaderingen van de algemene vergadering en van de comités, neemt de nomineringsaanvragen voor de Werelderfgoedlijst in ontvangst, coördineert de monitoring van de Werelderfgoedlocaties en organiseert de periodieke rapportage. Sinds 2000 is de Italiaan Francesco Bandarin directeur van het Werelderfgoedcentrum.

ICOMOS (Internationale Raad voor de Monumentenzorg), IUCN (Wereldnatuurbeschermingsunie) en ICCROM (Internationaal Studiecentrum voor het behoud en het restaureren van Cultuurgoederen) zijn de drie adviserende vakcommissies en zij ondersteunen het Werelderfgoedcomité bij zijn beslissingen ten aanzien van de opname in de Werelderfgoedlijst. De verantwoordelijke experts controleren de aanvragen ten aanzien van het naleven van de Werelderfgoedcriteria. Daartoe behoort ook een bezoek ter plaatse. De adviserende commissies doen aanbevelingen aan het Werelderfgoedcomité om het aangemelde goed ofwel te registreren, niet te registreren of dit uit te stellen om gelegenheid tot aanpassingen te bieden

Nieuws

No news available.

Persmededelingen

Samenvatting van het Mijnbouwwoordenboek