De Werelderfgoedconventie

In 1972 werd het internationale verdrag ter bescherming van cultuur- en natuurgoederen van onze aarde (Werelderfgoedconventie) aangenomen. Het doel is om wereldwijd unieke cultuur- en natuurgoederen van uitzonderlijke universele waarde als erfgoed te behouden voor de hele mensheid.

De tot op heden door 191 staten ondertekende Werelderfgoedconventie is het internationaal belangrijkste en het meest succesvolle instrument dat ooit door de volkerengemeenschap ter bescherming van zijn culturele en natuurlijke erfgoed werd ingezet. De locaties worden geregistreerd op de UNESCO-lijst van het Werelderfgoed, die momenteel ruim 1000 natuur- en cultuurmonumenten omvat (stand juni 2015).

Nieuws

No news available.

Persmededelingen

Samenvatting van het Mijnbouwwoordenboek