select language

Reeds in de 16e eeuw profiteerden de mijnwerkers in hun vrije tijd of in tijden van werkeloosheid hun door hun beroep opgedane vaardigheid om steen en hout te bewerken, om door artistieke werkzaamheden vooral op het gebied van de houtsnijkunst een extra resp. nieuw inkomen te vergaren.

Motieven uit de arbeidswereld van de mijnwerkers, de mijnbouwlieden zelf of ook bijzondere gebeurtenissen, zoals bijv. het kerstfeest, werden hierbij als aanleiding genomen en brachten op die manier de unieke volkskunst uit het Ertsgebergte voort. Naast het houtsnijwerk trad de textielvervaardiging met het kantklossen, de glasschilderkunst of het tin gieten op de voorgrond. Motieven uit de arbeids- en leefwereld van de mijnwerkers hebben daarnaast de ontwikkeling van de volksdichtkunst en van de volksmuziek in het Ertsgebergte beïnvloed.

Van deze veelal tot op de dag van vandaag levendige tradities en hun geschiedenis getuigen niet alleen de belangrijke volkskundige collecties, bijvoorbeeld van het Stads- en Mijnbouwmuseum Freiberg, van het Museum voor Mijnbouw-volkskunst in Schneeberg of de Manufactuur van de Dromen in Annaberg, maar met name ook de door mijnbouw- en hoogovenverzekeringen of andere verenigingen en groepen in stand gehouden en bijgehouden tradities van de mijnliften, de bergprocessies, de Mettenschichten (laatste werkploeg voor Kerstmis) of van de bergzangers.

De uit de mijnbouw voortgekomen of erdoor beïnvloede volkskundige producten, zoals mijnwerkerfiguren, luchtbogen, kerstbergen, piramiden, bochelmijnen, geurpoppetjes en notenkrakers, maken deel uit van de unieke volksgebruiken van het Ertsgebergte die hun jaarlijkse hoogtepunt bereiken gedurende de kersttijd.

Bergmusikkorps
Erzgebirgisches Brauchtum
Erzgebirgisches Kunsthandwerk
Holzkunst im Reifendrehwerk in Seiffen

(Kopie 6)