select language

Er is nauwelijks een andere mijnbouwregio ter wereld die zo veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de mijnbouw en geowetenschappen en de economische, juridische en bestuurlijke ontwikkeling van het staatsbestel aan het begin van de nieuwe geschiedenis als het Ertsgebergte.

Deze ontwikkeling is tot op de dag van vandaag verbonden met de naam van humanistische geleerde Georgius Agricola (1494–1555), met de oprichting van de eerste mijnbouwhogeschool ter wereld in Freiberg (1765), het mijnbouwrecht van het Ertsgebergte als een van de grondslagen voor de ontwikkeling van het Europese mijnbouwrecht en het ontstaan van een economische en technische geschoold bestuursapparaat om de belangrijke bron van inkomsten van de zich ontwikkelende Saksische staat evenals van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie veilig te stellen.

Daarnaast was de mijnbouw de drijfveer achter de economische opbloei van de regio en legde de basis voor de huidige economische structuur van het Ertsgebergte. De ontwikkeling van de mijnbouw droeg er in grote mate toe bij dat de graafschap Meißen (en later het hertogdom, keurvorstendom en Koninkrijk Saksen) evenals het Koninkrijk Bohemen zich ontwikkelden tot economisch, cultureel en politiek belangrijke regio’s in centraal Europa.

Georgis Agricola im Schneeberger Rathaus
Hauptgebäude der TU Bergakademie Freiberg
Kunstrad Markus-Röhling-Stolln in Frohnau
Pochwerk Wäsche IV

(Kopie 6)