select language

Als eerste grote mijnbouwstand van het Ertsgebergte ontstond in 1168 Freiberg. In de daarop volgende eeuwen leidde de ontdekking van nog meer ertsvindplaatsen in het gehele Ertsgebergte tot de vorming van een wereldwijd uniek nederzettings- en stadslandschap dat door de mijnbouw wordt gekarakteriseerd. Zo werden er in het Saksische Ertsgebergte tot in de 17e eeuw meer dan 30 en in het Boheemse Ertsgebergte meer dan 20 mijnbouwsteden gesticht.

Vroege mijnbouwsteden, zoals Freiberg en Krupka (Graupen), werden aanvankelijk ongepland en vrij onregelmatig aangelegd. Vanaf de 16e eeuw vond het stichten van steden in toenemende mate volgens plan en ten dele – zoals in Marienberg en Horní Blatná (Platten) – plaats met een zeer nauwkeurige plattegrond, of  basis van ideale stedenbouwkundige voorstellingen uit de renaissance.

Van bepalende invloed voor de mijnbouw en van de daarmee gepaard gaande rijkdom getuigen tot op de dag van vandaag in de grotere en kleinere mijnbouwvestigingen talrijke architectonisch beduidende sacrale en profane gebouwen, zoals kerken, stadhuizen, adelspaleizen, maar ook woonhuizen van mijnbouwambtenaren en mijnwerkers.

Ook de jongere mijnbouwperioden uit de steenkool- en uraniummijnbouw van de 19e en 20e eeuw hebben een groot aantal karakteristieke woon-, sociale- en bestuurlijke gebouwen achtergelaten, die tegenwoordig onder monumentenzorg staan.

Eisenhütte Erlahammer - Herrenhof
Historische Altstadt Annaberg - St. Annenkirche
Historische Altstadt Freiberg
Historische Altstadt Schneeberg - Rathaus