De bestanddelen van het "Mijnbouwcultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří"

In totaal werden er 85 bestanddelen uitgekozen, om het Mijnbouwcultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří te representeren. Doorslaggevend voor de keuze was een volledige weergave van alle belangrijke kenmerken van het Mijnbouwcultuurlandschap. In overeenstemming met de ruimtelijke verdeling van de vindplaatsen en mijnbouwgebieden evenals van de historisch-politieke ontwikkeling  liggen de bestanddelen clusterachtig verdeeld over de gehele regio.

Samengevat in 79 regionale resp. locale bestanddelen aan de Saksische en zes vergelijkbare bestanddelen aan de Boheemse zijde representeren zij de belangrijkste mijnbouwgebieden beide kanten van de Duits-Tsjechische grens van het Ertsgebergte. Het aantal en de aard van de bestanddelen onderscheiden zich in het Saksische en Tsjechische Ertsgebergte op grond van de verschillende monumentenzorgwetgevingen evenals van de dichtere bevolkingsstructuur en de grotere ruimtelijke uitstrekking van het Mijnbouwerfgoed in het Saksische Ertsgebergte. De bestanddelen bestaan uit afzonderlijke monumenten, gebouwengroepen, lineaire structuren, stads- evenals mijnbouwlandschappen.   

De bestanddelen zijn van centraal belang, om het ontwikkelingsproces van het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap, zijn wereldwijde betekenis en de bepalende invloed van de mijnbouw te kunnen begrijpen. Ieder bestanddeel documenteert met zijn getuigen op een inzichtelijke wijze een deel van de geschiedenis en ontwikkeling. Gemeenschappelijk weerspiegelen de bestanddelen een grootschalige en van begin af aan decentraal georganiseerd mijnbouwlandschap. In zijn totaliteit vloeit daaruit de geschiedenis van een levendig cultuurlandschap voort, dat van buitengewoon universele waarde is en als geheel de identiteit van het Mijnbouwcultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří bepaalt.

Nieuws

No news available.

Persmededelingen

Samenvatting van het Mijnbouwwoordenboek