Het Ertsgebergte – een door de mijnbouw gekarakteriseerd cultuurlandschap

De eerste zilvervondsten in 1168 bij het huidige Freiberg hadden een diepgaande en blijvende invloed op de ontwikkeling van het gehele Ertsgebergte. Vanaf dat moment stroomden duizenden mijnwerker, handwerkers, kooplieden en avonturiers op zoek naar werk, geluk en rijkdom de nieuwe mijnbouwregio binnen.

In de loop van de daarop volgende eeuwen breidde de mijnbouw zich over het gehele gebergte uit en leidde tot de oprichting van talrijke mijnbouwsteden en mijnbouwnederzettingen, zowel aan de Saksische als aan de Boheemse kant van het Ertsgebergte. Op grond van de verdeling van de vindplaatsen kwamen er daardoor ruimtelijk en duidelijk van elkaar gescheiden mijnbouwgebieden tot ontwikkeling.

Gedolven, gesmolten en veelal ook verder verwerkt werden naast zilver en tin ook andere ertsen zoals arseen, lood, ijzer, kobalt, nikkel, uranium en zink evenals niet metalen grondstoffen zoals kalk, kaoline, klei en steenkool. In de loop van de eeuwen beleefde de mijnbouw in het Ertsgebergte herhaaldelijk oplevingen en neergaand bewegingen. Met het sluiten van de uraniummijnen en van de laatste tinmijnen rond 1990/91 werd de mijnbouw in het Ertsgebergte verregaand stop gezet.

Wereldwijd stijgende grondstofprijzen hebben er onlangs echter toe geleid, dat er nieuw onderzoek werd gedaan naar vindplaatsen en naar het ontginnen van een eerste nieuwe mijn voor rivier- en zware spaat bij Oberwiesenthal. Reeds sinds de 18e eeuw en in sterkere mate sinds het begin van de industrialisatie kwamen er in het Ertsgebergte met name ook vanuit de mijnbouw nieuwe takken van nijverheid en industrie tot ontwikkeling, die tot op de dag van vandaag de economische structuur van de regio als een van de dichts bewoonde Europese middengebergten bepalen.

Het mijnbouwwezen was gedurende eeuwen de belangrijkste motor voor de ontwikkeling van het Ertsgebergte aan beide kanten van de Duits-Tsjechische grens. Meer dan 800 jaar mijnbouw hebben hierbij het land en de mensen evenals de cultuur in de regio blijvend beïnvloed en een ook in internationale vergelijking belangrijk door de mijnbouw gekarakteriseerd cultuurlandschap voortgebracht.

Ook vandaag de dag nog is in de regio de invloed van de mijnbouw in vele sectoren van het dagelijks leven te voelen en te beleven. Niet alleen een groot aantal behouden gebleven overblijfselen getuigen van de grote invloed van de mijnbouw in de regio, maar ook een in de mijnbouw gewortelde levendige beoefening van kunsthandwerk, volksgebruiken en traditie.

De nagestreefde erkenning van het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte /Krušno­hoří als UNESCO-Wereldcultuurerfgoed is een unieke kans om het Ertsgebergte als een levendige, zich verder ontwikkelend cultuurlandschap van uitzonderlijke universele waarde voor het erfgoed van de mensheid te behouden, wereldwijd bekend te maken en om de regio nieuwe ontwikkelingsimpulsen te geven.

Nieuws

No news available.

Persmededelingen

Samenvatting van het Mijnbouwwoordenboek