Het voldoen aan de Werelderfgoedcriteria

Van de speciale, in de richtlijnen van UNESCO vastgelegde Werelderfgoedcriteria voldoet het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří aan vier van de in totaal zes voor het Cultuurerfgoed geldende criteria:


Het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří verdduidelijkt de belangrijke uitwisseling van waarden bij de ontwikkeling van een grensoverschrijdende mijnbouwregio evenals van een door de mijnbouw gekarakteriseerde maatschappeij gedurende een periode van meer dan 800 jaar. 


Het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří is een uitzonderlijke getuige van de sociale, economische en bestuurlijke structuren van een sinds 800 jaar bestaand, door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuur. 


Het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří is een waarvolle bron voor onze huidige kennis met betrekking tot mijnbouwtechnologieën en de bijbehorende nederzettingen en bouwkundige structuren en verduidelijkt daarnaast de geleidelijke door de mijnbouw gekarakteriseerde verandering van het landschap.Nieuws

No news available.

Persmededelingen

Samenvatting van het Mijnbouwwoordenboek