De lange route van het idee tot aan de aanvraag

16 jaar zijn er verstreken tussen de registratie van het “Door de mijnbouw gekarakteriseerde en cultuurlandschap Ertsgebergte” in de officiële Duitse aanvraaglijst in 1998 en de gemeenschappelijke aanvraag door de Bondsrepubliek Duitsland en de Tsjechische Republiek in 2014.

 Nadat de in 2000 in het leven geroepen Werelderfgoed-projectgroep aan het Instituut voor Industriële Archeologie, Wetenschaps- en Techniekgeschiedenist (IWTG) aan de TU Bergacademie Freiberg in december 2001 met een studie het potentieel voor een opname van de mijnbouwregio Ertsgebergte als cultuurlandschap in de Werelderfgoedlijst had bevestigd, kon het project stap voor stap worden gerealiseerd.

In 2003 werd in het belang van de ideële en financiële ondersteuning van het project de Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. (vereniging ter bevordering van de mijnbouwregio Ertsgebergte) opgericht. Nog in datzelfde jaar werden de eerste contacten met Tsjechië aangeknoopt.

Tussen 2007 en 212 vond de keuze en omschrijving van de geplande Werelderfgoedobjecten in het Saksische en Tsjechische gedeelte van de regio plaats door zogenaamde omzettingsstudies o.a. in het kader van een grensoverschrijdend EU-subsidieproject.  

Met de oprichting van een maatschappij tot nut van het algemeen die het project zou realiseren met medewerking van de twee districten aan de Tsjechische kant in 2010 (Mijnbouwregio Krušné hory – Erzgebirge gGmbH) en de aanvaarding van de verantwoordelijkheid een jaar later aan de Saksische kant door drie plattelandsdistricten en 35 gemeenten (Werelderfgoedconventie Ertsgebergte) werd de organisatie en financiering van de aanvraagfase aan de verantwoordelijkheid van de regio toevertrouwd.

Sinds 2012 heeft de projectgroep aan het IWTG onder toezicht van een grensoverschreidende werkgroep en onder de leiding van de verantwoordelijke ministeries de complete Werelderfgoeddocumenten opgesteld. Het resultaat van deze samenwerking leverde het Duits-Tsjechische Werelderfgoedverzoek “Door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte /Krušnohoří” op dat in 2013 werd voltooid en in januari 2014 door beide verdragsstaten werd ondertekend en aan het Werelderfgoedcentrum van de UNESCO in Parijs werd voorgelegd.

Na een succesvolle toetsingsprocedure hoopt de regio op een positieve beslissing van de kant van het Werelderfgoedcomité met de opname in de Werelderfgoedlijst in januari 2018.

Gründung des Welterbekonvents Erzgebirge (2011)
Erklärung zur Zusammenarbeit auf tschechischer Seite (2012)
Übergabe des Welterbeantrags an das Sächsische Innenministerium
Festveranstaltung 10 Jahre Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. (2013)
Unterzeichnung des Welterbeantrags durch die Vertragsstaaten (2014)
Der Welterbeantrag „Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří“
 
 

Nieuws

No news available.

Persmededelingen

Samenvatting van het Mijnbouwwoordenboek