Een regio bewaart “haar” erfgoed – Werelderfgoed als “bottom-up-projekt”

Het UNESCO-Wereldergoedproject “Door de mijnbouw gekarakteriseerd cultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří” is in meerdere opzichten een project van de regio – en wel in gelijke mate aan de Saksische en aan de Tsjechische kant.

Idee en ondersteuning voor de aanvraag als Werelderfgoed te worden erkend vonden zowel aan de Saksische als aan de Tsjechische kant maatgevend plaats op initiatief van burgers uit de regio die aan beide kanten van de grens uit overtuiging lid werden van ondersteunende verenigingen, op grond van de overtuiging dat het belangrijke culturele erfgoed van het mijnbouwwezen in de regio het verdient om duurzaam behouden te blijven en wereldwijd bekend te worden gemaakt. Van dit idee lieten zich tenslotte de gemeenten en tenslotte de landdistricten resp. rayons in het Saksische en Boheemse Ertsgebergte overtuigen, die in 2010 resp. 2011 met de mijnbouwregio Krušné hory – Erzgebirge gGmbH aan de Tsjechische kant en de Werelderfgoedconventie Ertsgebergte aan de Saksische kant het voortouw voor het project op zich namen.

Bij de keuze en vastlegging van de genomineerde bestanddelen werd er een voorbeeldige procedure toegepast, die gebaseerd op transparantie, communicatie en medewerking van alle relevante partijen ter plaatse. In het kader van 27 realiseringsstudies opgesteld door de Werelderfgoedprojectgroep aan de IWTG in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten, bevoegde overheden, objecteigenaren, stichtingen, bedrijven en burgers, kon voor de keuze en nominering van alle projectbestanddelen een brede en omvattende samenwerking worden bewerkstelligd in de regio.

Naast de keuze van de bestanddelen kon door dit proces vroegtijdig de bescherming en het behoud van het zich verder ontwikkelende cultuurlandschap met de vereiste economische en infrastructurele planningen in evenwicht worden gebracht. Daarnaast werd door dit participatieproces het besef voor het thema “UNESCO-Werelderfgoed” in de regio duurzaam versterkt. 

Nieuws

No news available.

Persmededelingen

Samenvatting van het Mijnbouwwoordenboek