Saksisch-Tsjechische samenwerking

Sinds 2003 werken initiatieven aan beide kanten van de Duits-Tsjechische grens nauw samen bij het realiseren van het Werelderfgoed-project. De keuze van de genomineerde objecten heeft tot 2012 plaatsgevonden in het kader van grensoverschrijdende EU-projecten.

Voor het uitwerken van de Werelderfgoed-aanvraag werd er in het voorjaar van 2012 een Saksisch-Tsjechische werkgroep (Mixed Working Group) met experts uit beide regio’s in het leven geroepen. Op ministerieel niveau beslist een Saksisch-Tsjechische stuurgroep met vertegenwoordigers van beide ministeries en lagere gespecialiseerde overheden ten aanzien van de algehele werkwijze.

De positieve samenwerking wordt in het management van de toekomstige Werelderfgoedlocatie “Mijnbouwcultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří” voortgezet. Hiervoor is de volgende structuur gepland:

Bilaterale stuurgroep

Op ministerieel niveau wordt er een bilaterale stuurgroep ingericht in overeenstemming met de richtlijnen van § 135. Aan de jaarlijks plaatsvindende ontmoetingen van de stuurgroep nemen vertegenwoordigers uit de bevoegde ministeries van de verdragslanden, de bilaterale adviesgroep evenals de nationale bestuurlijke instanties deel.

De taken van de stuurgroep omvatten o.a. het behartigen van de betreffende staatsbelangen, het onderling informeren, het coördineren, de strategische planning, vraagstukken wat betreft de financiering van gemeenschappelijke projecten voor het uitdragen van de Werelderfgoedlocatie bij het (vak-)publiek en bevestiging van de geactualiseerde versies van het grensoverschrijdende managementplan.

Bilaterale adviesgroep

Op regionaal niveau wordt er een bilaterale adviesgroep (BBG) ingericht, die voor het coördineren van alle gemeenschappelijke zaken verantwoordelijk is.

Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries, van de monumentenzorginstanties, de vakinstituten evenals vertegenwoordigers van de nationale bestuurlijke instanties (Werelderfgoedstichting, Mijnbouwregio o.p.s).

Nieuws

No news available.

Persmededelingen

Samenvatting van het Mijnbouwwoordenboek