Rudá věž smrti je národní kulturní památkou České republiky připomínající dobu masivní těžby uranové rudy na Jáchymovsku po 2. světové válce.

Areál, jemuž dominuje sedmipatrová věž z červených cihel, sloužil v letech 1951 až 1956 jako ústřední úpravna a třídírna uranové rudy vytěžené nejen na Jáchymovsku, ale i v dalších uranových revírech tehdejšího Československa a dodávané do Sovětského svazu. Z areálu se dochovaly pouze fragmenty, avšak v autentické podobě. Jde o poslední zachované zařízení na úpravu uranové rudy v Krušných horách.

Rudá věž smrti zároveň dokládá utrpení politických vězňů, kteří byli v 50. letech 20. století za nelidských podmínek vězněni v jáchymovských táborech nucených prací.

  • Main Elements
  • Interactive Map
  • Rudá věž smrti

    Rudá věž smrti je národní kulturní památkou České republiky, připomínající dobu masivní těžby uranové rudy na Jáchymovsku po 2. světové válce. Areál, jemuž dominuje sedmipatrová věž z červených cihel, sloužil v letech 1951 až 1956 jako ústřední úpravna a třídírna uranové rudy vytěžené nejen na Jáchymovsku, ale i v dalších uranových revírech tehdejšího Československa a dodávané do Sovětského svazu. Jde o poslední zachované zařízení na úpravu uranové rudy v Krušných horách. Rudá věž smrti zároveň dokládá utrpení politických vězňů, kteří byli v 50. letech 20. Století vězněni za nelidských podmínek v jáchymovských táborech nucených prací.