Severozápadně od města Schneeberg se uprostřed lesa nachází jedna z nejstarších a nejlépe dochovaných hornických krajin Krušnohoří – Hoher Forst. Již v roce 1306 se zde začaly těžit stříbrné rudy a později rudy měděné; vzniklo zde i horní město, které ale brzy zase zaniklo. Hornickou činnost v lokalitě Hoher Forst lze doložit až do 20. století. Dnes o proměnlivé historii tohoto hornického území svědčí četné haldy a pinky.

  • Main Elements
  • Interactive Map
  • Bergbaulandschaft Hoher Forst

    Severozápadně od města Schneeberg se uprostřed lesa Hartmannsdorfer Forst nachází jedna z nejstarších a nejlépe dochovaných hornických krajin Krušnohoří – Hoher Forst.

    Již v roce 1306 se zde začaly těžit stříbrné rudy a později rudy měděné; vzniklo zde horní město, které ale brzy zase zaniklo. Hornickou činnost v lokalitě Hoher Forst lze doložit až do 20. století.

    O rušné historii této těžební lokality dnes svědčí archeologický hornický památník s množstvím pozůstatků po těžbě ve formě hald a pinek.