Centrem annaberské hornické oblasti bylo stejnojmenné horní město, které za své založení (koncem 15. století) vděčí bohatým ložiskům stříbra. V rámci montánní krajiny Annaberg-Frohnau je tato oblast taktéž součástí nominace na zapsání na seznam světového dědictví – obdobně jako hornické krajiny Pöhlberg a Buchholz. V annaberském revíru probíhala těžba různých nerostných surovin, včetně mj. stříbra, mědi a cínu, vizmutu či kobaltu nebo dalších různých hornin a zemin. Nejvýznamnější stavební i kulturní památkou annaberské hornické oblasti je pozdně gotický halový kostel sv. Anny postavený v letech 1499 až 1525. Annaberská hornická oblast hraničí na východě s marienberským hornickým revírem a na západě se schneeberským .

neighbored mining areas

  • World Heritage Components
  • Interactive Map

Impressions

Geology and History

  • Geology/Mineralogy of the Mountain area
  • History of the Mountain area
  • Map Overview
  • Other Objects
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 350
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de

na kontaktní formulář

Press kit