Na východním svahu Pöhlbergu se nachází hornická oblast doložená již v 15. století. O rozsáhlé těžbě měděné rudy s obsahem stříbra svědčí především haldy a zachovalá podzemní důlní díla, která jsou v krušnohorském kontextu jedinečná. Po zavedení metody vycezování se ze zde těžené měděné rudy získávalo stříbro ve vycezovací huti Grünthal. Doly jako Svatá Trojice a St. Briccius tak opětovně získaly na významu.

  • Main Elements
  • Interactive Map
  • Hornická krajina Pöhlberg

    Hornická krajina Pöhlberg příkladně znázorňuje vývoj dobývání stříbrné a měděné rudy uprostřed venkovské oblasti na východním svahu Pöhlbergu nedaleko horního města Annaberg-Buchholz. Jedinečné památky a dobývky, které pochází zejména z období od 15. do 18. století, přímo souvisejí se zpracováním stříbronosných měděných rud ve vycezovací huti v Grünthalu.