Hrad Lauenstein byl postaven ke konci 12. století na skalnatém výběžku nad Mohelnicí (Müglitz). Po roce 1464 nechal freiberský radní a majitel dolu Hans Münzer hrad přestavět na reprezentativní zámek. Od roku 1517 do roku 1821 byl zámek Lauenstein ve vlastnictví šlechtické rodiny pánů z Bünau, která se významně podílela na rozvoji hornictví v saské části Krušných hor. Podobně jako zámek Lauenstein dokumentuje vztah rodiny pánů z Bünau k hornictví i městský kostel v Lauensteinu. Již za období tehdejšího vlastníka panství, Hanse Münzera, došlo v poslední třetině 15. století k výstavbě nového pozdně gotického halového kostela Panny Marie a sv. Vavřince, který byl opět postaven po požáru města v roce 1594 za období Günthera z Bünau. Jeho výstavbu a vybavení rodina financovala ze zisků plynoucích z těžby cínové a železné rudy.

  • Main Elements
  • Interactive Map
  • Zámek Lauenstein

    Původní hrad Lauenstein byl postaven ke konci 12. století. Po úspěšné přestavbě na reprezentativní zámek v 15. století se v letech 1517 až 1821 nacházel ve vlastnictví šlechtické rodiny pánů z Bünau, která se významně podílela na rozvoji hornictví v saské části Krušných hor. V kompletně zrenovovaném zámku se nachází mimo jiné Východokrušnohorské muzeum s expozicí k historii a přírodě východní části Krušných hor.

  • Městský kostel v Lauensteinu

    Podobně jako zámek Lauenstein dokumentuje i městský kostel v Lauensteinu vztah rodiny pánů z Bünau k hornictví. Po požáru města v roce 1594 byl kostel za Günthera von Bünau znovu postaven. Jeho výstavba a vybavení byly rodinou financovány ze zisků plynoucích z těžby cínové a železné rudy. Kromě kulturně-historicky pozoruhodného oltáře, kazatelny a křtitelnice je třeba zmínit především cennou rodinnou pohřební kapli rodu pánů z Bünau z roku 1609.