O hlubinné těžbě v Krušnohoří již ve vrcholném středověku svědčí archeologické nálezy stříbrných dolů v Dippoldiswalde a okolí. Téměř kompletně zachovaná podpovrchová důlní krajina z 12./13. století má nesmírný význam pro výzkum rané historie krušnohorského hornictví. Archeologické vykopávky zatím doložily existenci 15 šachet a historické objekty, které se v nich dochovaly, poskytují jedinečné informace o raném krušnohorském důlním provozu.

  • Main Elements
  • Interactive Map
  • Vrcholně středověké stříbrné doly – archeologické naleziště

    Archeologické naleziště stříbrných dolů v Dippoldiswalde a jeho okolí svědčí o důlní činnosti v Krušnohoří, která zde probíhala již ve středověku. Téměř kompletně zachovalá podpovrchová důlní krajina z 12./13. století má pro výzkum rané historie krušnohorského hornictví nesmírný význam. Archeologické vykopávky doložily dosud 15 šachet a jejich historické objekty poskytují jedinečné informace krušnohorském hornickém provozu v raném období.