Altenberskou hornickou oblast, nejvýchodnější revír Hornického regionu Krušnohoří, reprezentuje montánní krajina Altenberg-Zinnwald, správní sídlo Lauenstein (se zámkem a městským kostelem) a archeologické naleziště středověkých stříbrných dolů v Dippoldiswalde. Zatímco v oblastech v okolí Dippoldiswalde se těžilo především stříbro, okolo Altenbergu a Zinnwaldu dominovala těžba cínové rudy. V podobě těžní věže a povrchových objektů šachty Arno Lippmann se dochovaly výrazné technické památky z posledního období provozu.

neighbored mining areas

  • World Heritage Components
  • Interactive Map

Impressions

Geology and History

  • Geology/Mineralogy of the Mountain area
  • History of the Mountain area
  • Map Overview
  • Other Objects