Těžbou rud formovaná krajina severně od bývalého vápence. horního města Měděnec je důležitou součástí montánního dědictví ve středním Krušnohoří. Střediskem těžby byl zvláště vrch Mědník, kde je doložena těžba železných a stříbronosných měděných rud z tvrdých skarnových hornin po dobu téměř šesti století. Morfologicky nápadný vrch s barokní kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1674 na svém vrcholu je v krušnohorském i celoevropském kontextu mimořádný obrovskou koncentrací historických důlních děl. Na malé ploše se zde nachází na 70 větších i menších štol a jam z 15. až 19. století, po nichž zde zbyly převážně zasutá ústí, trychtýřovité pinky a odvaly hlušiny. Podzemí Mědníku je v současnosti přístupné dvěma historickými štolami (Marie Pomocná a Země zaslíbená) s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor pomocí metody sázení ohněm.

Impressions

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 350
fax: (+49) 3733/145 360

e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de