Schneeberský plavební kanál o délce zhruba 15 km byl vybudován v letech 1556–1559, aby zásoboval naléhavě potřebným dřevem hutě u Schneebergu a Schlemy. Začíná u restaurace Rechenhaus v Albernau, kde jej napájí vodou řeka Zwickauer Mulde (Cvikovská Mulda). Úzký kanál vede na násypu podél svahu řeky Zwickauer Mulde kolem různých hornických zařízení. Jeho historické vyústění se nachází na místě zvaném Zechenplatz v lokalitě Oberschlema.


Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 350
fax: (+49) 3733/145 360

e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de