vyberte jazyk

Horní město Marienberg bylo plánovitě založeno v roce 1521 poté, co byla v regionu objevena rozsáhlá ložiska stříbra. Půdorys města odpovídal zásadám ideálního města renesance, které zde byly použity poprvé na sever od Alp. K významným památkám patří mj. Renesanční radnice, sálový kostel sv. Marie, městské opevnění a hornický sklad. Marienberg uzavírá zakládání významných horních měst během druhého období těžby stříbrných rud v Krušnohoří.