Vše pochází z hornictví – Ekonomická destinace Krušné hory

Žádné jiné hospodářské odvětví neovlivnilo Krušné hory tolik jako hornictví. Díky němu vznikla průmyslová odvětví a došlo k hospodářskému úspěchu, ze kterého profitovali lidé daleko za hranicemi regionu. Výroba modré barvy z kobaltových rud například ovlivnila celosvětový úspěch míšeňského porcelánu.

Z metalurgického zpracování vytěžených rud se v Sasku vyvinul kovozpracující průmysl a strojírenství. Na tato odvětví se v Krušných horách specializuje několik stovek středně velkých průmyslových podniků. Hospodářskou páteř regionu tvoří přes 20 000 malých a středně velkých firem. Kromě zpracování kovů a strojírenství se příběhy o úspěchu z Krušných hor rozdělují díky hornické historii do mnoha odvětví, mezi které patří především dodavatelé pro automobilový průmysl, elektronika a elektrotechnika, výrobci technických textilií, strojírenství a výroba strojních zařízení i polovodičová a environmentální technika.

Obyvatelé Krušných hor tak mohou nyní tvrdit: „Podzemí jsme vyměnili za světovou špičku.“ Freiberg je pouze jedním příkladem úspěšného rozvoje od těžby stříbra k modernímu zpracování surovin. Tam, kde byly ve 12. století nalezeny první stříbrné rudy, se dnes nachází mezinárodně významné středisko polovodičového a environmentálního průmyslu.

Zhruba 20 let po uzavření posledních dolů stojí nyní hornictví před svým obnovením. Poptávka po surovinách, jako je zinek, cín, měď, fluorit a baryt, ale také po vzácnějších kovech, jako je molybden, lithium nebo indium, bude v příštích letech dále stoupat a přitáhne pozornost výrobců ke stále hojnému nerostnému bohatství Krušných hor.

Aby ekonomická destinace a lokalita Krušných hor vešla v Německu ještě více ve známost, působí od března 2010 řada osobností z různých oblastí společenského života jako oficiální vyslanci regionu. Koneckonců všechny regiony soutěží o investory, pracovní síly, turisty a obyvatele. Také Krušnohoří se musí do budoucna etablovat s vlastním profilem. Pečeť kvality „Světové dědictví“ může díky svému celosvětově vysokému stupni známosti a respektu významně přispět k regionálnímu a lokálnímu marketingu. Status světového dědictví UNESCO, o který region usiluje, není jen mostem k minulosti, ale má především potenciál do budoucna. Vyšší stupeň známosti a pozitivní image regionu po celém světě otevírají také nové perspektivy pro ekonomiku v Krušných horách.

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 350
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de

na kontaktní formulář

Press kit