vyberte jazyk

Komponenty "Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří"

Pro prezentaci Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří bylo vybráno celkem 22 komponent. Rozhodující pro jejich výběr bylo, aby společně vytvářely kompletní obraz všech významných znaků hornické kulturní krajiny.

V souladu s prostorovým rozložením ložisek a hornických oblastí, jakož i historicko-politickým vývojem se jednotlivé komponenty nacházejí ve shlucích na území celého regionu.

Nejdůležitější hornické oblasti na obou stranách česko-německé hranice v Krušnohoří se představují prostřednictvím 22 regionálních, resp. lokálních component na saské a 5 srovnatelných komponent na české straně. Počet a charakter komponent se v saském a českém Krušnohoří liší kvůli rozdílným zákonům o ochraně památek a kvůli hustějšímu osídlení a většímu rozložení montánního dědictví v prostoru saského Krušnohoří. Komponenty se skládají z jednotlivých památek, skupin budov, lineárních struktur a městských a hornických krajin.

Komponenty mají ústřední význam pro pochopení procesu vývoje hornické kulturní krajiny, jejího globálního významu a formujícího vlivu montánního průmyslu. Každá komponenta dokumentuje svými zachovanými památkami názorně vždy určitou část historie a vývoje. Společně komponenty prezentují velkoprostorovou a od začátku decentralizovaně organizovanou hornickou krajinu. Společně tak vytvářejí obraz historie živoucí kulturní krajiny, která má mimořádnou univerzální hodnotu a jako celek formuje identitu Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří.