Komponenty "Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří"

Nominace celkem zahrnuje 22 komponent: 17 na německé a pět na české straně. Vybrané památky, přírodní a kulturní krajiny představují ve své celistvosti nejdůležitější hornické oblasti a epochy česko-saské těžby rud. Každá z komponent se skládá z různých jednotlivých objektů či krajin (jen na saské straně jich je na 400!).

Kromě nadzemních a podpovrchových památek báňského průmyslu byly zohledněny také historické městské a hornické krajiny, jako např. pásma hald.

Význam této budoucí památky zapsané na seznamu světového dědictví vyplývá právě ze spojení všech 22 komponent.

Aby bylo možné zprostředkovat rozsáhlé historické dědictví hornictví, byly jako „přidružené objekty“ definovány dodatečné lokality.

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 350
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de

na kontaktní formulář

Press kit