Povinnosti statku zařazeného do světového dědictví

Zařazením na Seznam světového dědictví se smluvní stát zavazuje statek světového dědictví trvale chránit, udržovat a předávat budoucím generacím. Po zařazení statku jsou státy povinny každých šest let podávat zprávu o stavu statku (monitoring), aby bylo možné stanovit, zda jsou nadále splněny podmínky pro uznání za světové dědictví. Další zákonné povinnosti neexistují. Pro všechna stavební opatření a opatření územního plánování na území zařazeném do světového dědictví platí pouze národní památkové a stavební právo a právo územního plánování. Stávající soukromá práva a vlastnictví nejsou dotčena. Pouze při větších zásazích, které by mohly ohrozit světové dědictví jako celek, se musí UNESCO předem informovat a případně požádat o souhlas. Velký počet případů (mj. Oceáneum ve Stralsundu nebo lanovka nad Rýnem v Koblenci) je dokladem toho, že moderní městský, infrastrukturní a turistický rozvoj je možný v souladu se světovým dědictvím.

Všechny vybrané komponenty projektu Světové dědictví Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří jsou již chráněny jako kulturní nebo přírodní památka. O optimální přípravu při výběru objektu s ohledem na lokální a regionální ekonomická a infrastrukturní opatření se postaraly studie proveditelnosti, které byly vyhotoveny ve spolupráci s obcemi a majiteli objektů a posouzeny regionálními svazy územního plánování. Pro zajištění trvalého rozvoje Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří byly jak na mezinárodní úrovni, tak i na regionální úrovni zřízeny odpovídající správní místa.

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 350
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de

na kontaktní formulář

Press kit