vyberte jazyk

Hornické dědictví jako světové dědictví

Hornictví je celosvětový fenomén, jehož počátky sahají až do předhistorického období a který má pro lidstvo nadále přetrvávající význam. Jak v Sasku, Německu a Evropě, tak i na celém světě existuje mnoho významných i méně relevantních historických a aktuálních hornických oblastí. Ekonomické, kulturní, sociální a krajinotvorné vlivy hornictví závisí na celé řadě rozličných faktorů. Každý důlní region má proto svá regionální specifika. Na Seznamu světového dědictví je dosud zastoupeno 27 statků souvisejících s hornictvím v různých historických obdobích a těžbou různých surovin, dokumentujících význam hornictví pro rozvoj lidstva. Kromě jednotlivých průmyslových památek a jejich komplexů patří k těmto statkům horní města, hornické krajiny nebo průmyslové krajiny formované hornictvím, které se navzájem podstatně odlišují v tematických aspektech a v celistvosti. Kromě jednoho japonského statku světového dědictví jsou rozprostřeny po Evropě a Latinské Americe.

V porovnání s těmito dosud zastoupenými statky světového dědictví se ukazuje, že Hornická kulturní Krajina Erzgebirge/Krušnohoří má mimořádný význam. Především velká šíře hornických, průmyslových a kulturních památek a s tím spojené kulturní hodnoty i rozmanitost těžených a zpracovávaných surovin je to, co Krušné hory činí jedinečnou hornickou kulturní krajinou. Význam pro celý svět má dále vliv krušnohorského hornictví v oblasti montánních věd a věd o Zemi i hornického vzdělávání. Další specifikum představuje její přeshraniční charakter, který je dosud v kontextu hornického světového dědictví ojedinělý. V souhrnu umožňuje Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří komplexní pohled do historie, vývoje a kultury hornického regionu globálního významu, který dosud nemá na Seznamu světového dědictví srovnání.