vyberte jazyk

V průběhu staletí silně kolísající výnosy a možnosti výdělku v hornictví vedly v Krušnohoří opakovaně ke vzniku významných vedlejších, respektive na hornictví navazujících řemeslných a průmyslových odvětví. V regionu, který byl na začátku formován hlavně hornictvím, se tak vytvořilo různorodé řemeslnické a průmyslové prostředí s odvětvími založenými především na těžbě nerostných surovin, jako byla například výroba modré barvy, alpaky nebo porcelánu, ale také nová odvětví řemesel úzce související s tradicí hornictví jako například řezbářství. Kromě toho vedla cílená opatření státní podpory v dobách úpadku montánního průmyslu k lokálnímu zavádění oborů, jež byly hornictví spíše vzdálené, jako byla například výroba hodin nebo automobilů, aby se zajistily nové pracovní perspektivy pro horníky ohrožené nezaměstnaností.

Elitefahrzeugwerk in Brand-Erbisdorf
Werkbank der Uhrenindustrie in Glashütte
Papiermühle in Niederzwönitz
Reifendrehwerk in Seiffen