vyberte jazyk

Hornictví zanechalo během staletí v krajině Krušnohoří dodnes viditelné stopy, které jí propůjčují zcela jedinečný a specifický charakter. Charakteristickými znaky krušnohorských hornických oblastí jsou rozsáhlé areály pinek a hald, ale i umělé vodní nádrže, vodní příkopy a podzemní tunely pro zásobování dolů vodou. Zatímco haldové tahy odrážejí podpovrchový průběh rudních žil, pinky vznikly propadem bývalých šachet. Z nejstarších těžebních období se dochovaly pouze haldy a pinky, naproti tomu pro mladší těžební období jsou často typické i důlní stavby stojící vedle hald nebo na nich. Rozdílné hornické krajiny tak jedinečným způsobem ilustrují celé spektrum historického hornictví a nerostných surovin, které se na jejich území těžily od 12. do konce 20. století. Odvaly hlušiny a struskové haldy v krušnohorské hornické krajině dnes navíc poskytují stanoviště velkému počtu chráněných živočišných a rostlinných druhů, které se zde usídlily díky zcela specifickému prostředí.

Bergbaulandschaft Brand-Erbisdorf - Fledermaus im Thelersberger Stolln
Geotop Scheibenberg
Stalaktiten im Stolln
Jáchymov - Pingenzug (O. Malina)